ZAKŁAD JĘZYKA NIEMIECKIEGO

Grant Polsko-Niemieckiej Fundacji na rzecz Nauki dla międzynarodowego projektu naukowego pod  kierownictwem prof. Beaty Mikołajczyk (UAM w Poznaniu) oraz prof. Anji Ballis (LMU w Monachium)

więcej...

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że odszedł od nas Prof. Dr. Wolfgang Heinemann (1926-2018), emerytowany profesor Uniwersytetu w Lipsku, wybitny językoznawca, ekspert i autor licznych publikacji z zakresu m. in. lingwistyki tekstu, stylistyki, analizy dyskursu i dydaktyki języka niemieckiego.

więcej...

W Wydawnictwie UAM (seria Filologia Germańska nr 59) ukazała się monografia
dr Violetty Frankowskiej pt. "Komplimenterwiderungen und Geschlecht im deutsch-polnischen Vergleich. Eine linguistische Studie".

więcej...

08.08.2017 r.

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że w dniu 8 sierpnia 2017 roku zmarła emerytowana profesor UAM  dr hab. Gabriela Koniuszaniec Kierownik naszego zakładu w latach 1998-2006, była Wicedyrektor IFG, nieodżałowana Koleżanka.

 Prof. UAM dr hab. Beata Mikołajczyk, kierownik Zakładu Języka Niemieckiego w IFG,  w dn. 11 kwietnia 2016 r. została wybrana na stanowisko Prorektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza ds. kształcenia
na kadencję 2016-2020. Serdecznie gratulujemy!

18.03.2016 r.

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 18 marca 2016 r. odszedł od nas prof. dr hab. Józef Darski emerytowany profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Dziekan Wydziału Neofilologii UAM w Poznaniu

W Wydawnictwie Rys ukazała się monografia dra Miłosza Woźniaka (IFG UAM)

Der populärwissenschaftliche Artikel als Textsorte. Eine Mehrebenen-Charakteristik am Beispiel populärwissenschaftlicher Texte im Bereich der Biologie.

więcej...

09.2015 r.

W tym roku odbyła się na Europejskim Uniwersystecie Vadrina trzecia konferencja sekcyjna Stowarzyszenia Lingwistyki Stosowanej (Gesellschaft für Angewandte Linguistik e.V. GAL e.V.)).

więcej...

 

 

18.06.2015 r.

Z ogromnym smutkiem informujemy, że dnia 18 czerwca 2015 roku w Berlinie zmarł prof. dr h.c. Heinz Vater, wybitny językoznawca, poliglota, człowiek niezmiernie zasłużony dla rozwoju niemieckiej i europejskiej germanistyki oraz wielki przyjaciel naszego instytutu.

więcej...

W dniach 25-27 maja 2015 r. odbyły się gościnne wykłady prof. Heinza Vatera   o tematach:

-"Kasuswandel im gegenwärtigen Deutsch",

-"Polnish und Deutsch in konstrastiver Sicht: Tempust und Aspekt",

-"Sprachentgleisungen und Sprachspiele".

więcej...

25.02.2015 r.

W Sali Lubrańskiego UAM odbyły się doroczne uroczyste promocje doktorów habilitowanych i doktorów z Wydziału Neofilologii.

więcej...

15.01.2015 r.

Tego dnia odbył się gościnny wykład prof. dr Franka Liedtke o temacie: „Die Vielfalt des 'Und'. Zur Pragmatik konjunktionaler Verknüpfungen".

więcej...

06.11.2014 r.

W ramach IV Dni Kilonii w Poznaniu prof. dr Michael Elmentaler wygłosił wykład pt. „Wybrane aspekty nowej dialektologii języka codziennego. Wariacja językowa w Niemczech północnych / Aspekte einer neuen Alltagsdialektologie. Sprachvariation in Norddeutschland“    więcej...