INSTYTUT FILOLOGII GERMAŃSKIEJ

ZAKŁAD JĘZYKA NIEMIECKIEGO

W Wydawnictwie UAM (seria Filologia Germańska nr 59) ukazała się monografia
dr Violetty Frankowskiej pt. "Komplimenterwiderungen und Geschlecht im deutsch-polnischen Vergleich. Eine linguistische Studie".

Niniejsza książka stanowi źródło informacji dotyczące m. in. roli płci osoby komplemento-wanej i komplementującej w doborze środków językowych, różnic w ujęciu polsko-niemieckim oraz wpływu różnych obiektów komplemen-towanych na reagowanie na komplementy.