INSTYTUT FILOLOGII GERMAŃSKIEJ

ZAKŁAD JĘZYKA NIEMIECKIEGO

 kierownik Zakładu Języka Niemieckiego w IFG,  w dn. 11 kwietnia br.
została wybrana na stanowisko
Prorektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza ds. kształcenia
na kadencję 2016-2020.
Serdecznie gratulujemy!

 

 

Prof. UAM dr hab. Beata Mikołajczyk