INSTYTUT FILOLOGII GERMAŃSKIEJ

ZAKŁAD JĘZYKA NIEMIECKIEGO

dr Andrzej Marniok

Telefon

3546

Aktualne stanowisko

Starszy wykadowca

Biogram naukowy

doktorat 2001, Poznań UAM

Zainteresowania naukowe

praktyczne aspekty nauczania gramatyki niemieckiej; pragmatyka językowa; lingwistyka tekstu;

Dydaktyka

ćwiczenia, seminaria, zajęcia specjalizacyjne