INSTYTUT FILOLOGII GERMAŃSKIEJ

ZAKŁAD JĘZYKA NIEMIECKIEGO

dr Hanka Konieczna-Zięta

Telefon

3546

Aktualne stanowisko

Starszy wykładowca

Biogram naukowy

doktorat w 1988 roku

Zainteresowania naukowe

słowotwórstwo współczesnego języka niemieckiego;

słowotwórstwo kontrastywne niemiecko-polskie;

strukturalizm klasyczny w językoznawstwie,

składnia generatywna również w ujęciu kontrastywnym niemiecko-polskim;

frazeologia kontrastywna;

wykorzystanie nowoczesnych metod w nauczaniu, zwłaszcza e-learningu;

Dydaktyka

seminaria przedmiotowe (słowotwórstwo jęz. niemieckiego i kontrastywne niemiecko-polskie; analiza zdań niemieckich w ramach strukturalistycznych modeli gramatycznych; wybrane zagadnienia morfoskładni języka niemieckiego w porównaniu z językiem polskim);

proseminaria językoznawcze (gramatyka kontrastywna niemiecko-polska, składnia opisowa języka niemieckiego);