INSTYTUT FILOLOGII GERMAŃSKIEJ

ZAKŁAD JĘZYKA NIEMIECKIEGO

dr Jarosław Aptacy

Telefon

3546

Aktualne stanowisko

Adiunkt

 

Biogram naukowy

studia w latach 1991-1996,

doktorat w r. 2004 ("Argumentrealisierung in deverbalen Nominalphrasen im Deutschen und Polnischen" pod kierunkiem prof. dr hab. Gabrieli Koniuszaniec)

Dziedziny badań naukowych

składnia generatywna w polsko-niemieckim ujęciu kontrastywnym; pogranicze składni i semantyki; psycholingwistyka; słowotwórstwo języka niemieckiego; typologia językoznawcza; język niemiecki jako obcy

Dydaktyka

proseminaria językoznawcze dla grup licencjackich i magisterskich oraz seminaria do wyboru, wykłady z gramatyki kontrastywnej, wstęp do językoznawstwa, seminaria licencjackie i magisterskie, lingwistyczne podstawy przekładu

 

Członkostwo w towarzystwach naukowych

członek Stowarzyszenia Germanistów Polskich, Gesellschaft für Sprache und Sprachen (GeSuS) oraz Komitetu Głównego Olimpiady Języka Niemieckiego