ZAKŁAD JĘZYKA NIEMIECKIEGO

dr Karolina Waliszewska

Telefon

3547

Aktualne stanowisko

Adiunkt

Pełnione funkcje

Kierownik Studiów Niestacjonarnych

koordynator USOS na Studiach Niestacjonarnych

Sekretarz Studia Germanica Posnaniesia

Rekaktor techniczny Convivum. Germanistisches Jahrbuch Polen

Biogram naukowy

stopień magistra 2006
"Das Bild des Papstes Johannes Paul II. in der deutschen Presse. Eine empirische Studie" pod kierunkiem prof. dr hab. Beaty Mikołajczyk

 

stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa germańskiego 2010 "Sprachliche Mittel der bewertenden Rede am Beispiel des Papstbildes Benedikt XVI. in den deutschen und polnischen Pressetexten. Versuch einer pragmalinguistischen Analyse" pod kierunkiem prof. dr hab. Beaty Mikołajczyk

 

Dziedziny badań naukowych

pragmalingwistyka, lingwistyka tekstu, lingwistyka mediów, filozofia języka

Dydaktyka

proseminaria językoznawcze: morfologia, składnia języka niemieckiego, fonetyka i fonologia oraz morfologia języka niemieckiego także w ujęciu porównawczym, seminarium licencjackie, seminaria przedmiotowe do wyboru (pragmalingwistyka oraz lingwistyka tekstu), technologia informacyjna, tłumaczenia wspomagane komputerowo CAT

Projekty naukowe

„Sprache als Waffe – Grammatik der Unhöflichkeit“ projekt badawczy organizowany w ramach międzynarodowego kolegium naukowego Collegium PONTES, Edition 2007 „Stärke der Schwäche“ w Görlitz, przez Institut für kulturelle Infrastruktur Sachsen we współpracy z Hochschule Zittau/Görlitz, Uniwersytetem Wrocławskim oraz Uniwersytetem Karola w Pradze

Członkostwo w towarzystwach naukowych

członek Stowarzyszenia Germanistów Polskich

członek Polskiego Towarzystwa Lingwistyki Stosowanej

Pobyty badawcze

Uniwersytet Christiana Albrechta w Kilonii 2009r.

Uniwersytet w Bielefeld 2007r., 2009r.