INSTYTUT FILOLOGII GERMAŃSKIEJ

ZAKŁAD JĘZYKA NIEMIECKIEGO

dr Miłosz Woźniak

Telefon

3658

Aktualne stanowisko

Adiunkt

Biogram naukowy

stopień magistra 2010

 

2014 doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa germańskiego na podstawie rozprawy doktorskiej "Wissenspopularisierung und -transfer in populärwissenschaftlichen Texten. Eine textlinguistische Analyse deutschsprachiger Texte im Bereich der Biologie" napisanej pod kierunkiem prof. UAM dr hab. Beaty Mikołajczyk

Dziedziny badań naukowych

lingwistyka tekstu specjalistycznego, lingwistyka systemowa

Dydaktyka

Proseminarium językoznawcze

Wstęp do językoznawstwa

Praktyczna nauka języka niemieckiego

Członkostwo w towarzystwach naukowych

członek sekcji lingwistycznej Koła Naukowego Germanistów przy IFG,

członek Stowarzyszenia Germanistów Polskich,

członek Polskiego Towarzystwa Lingwistyki Stosowanej.