INSTYTUT FILOLOGII GERMAŃSKIEJ

ZAKŁAD JĘZYKA NIEMIECKIEGO

dr Violetta Frankowska

Telefon

3658

Aktualne stanowisko

Adiunkt

Biogram naukowy

stopień magistra 2009 "Zu präferierten Höflichkeitsstrategien im respondierenden

Komplimentverhalten der deutschen und polnischen Studenten"

 

stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa germańskiego 2013 "Geschlechtsspezifik im sprachlichen Komplimenterwiderungsverhalten. Ein

deutsch-polnischerVergleich"

Dziedziny badań naukowych

pragmalingwistyka i lingwistyka systemowa

Dydaktyka

proseminaria językoznawcze: morfologia, składnia języka niemieckiego, fonetyka i fonologia oraz morfologia języka niemieckiego w porównaniu z językiem niemieckim, lingwistyka tekstu

Członkostwo w towarzystwach naukowych

członek Stowarzyszenia Germanistów Polskich