INSTYTUT FILOLOGII GERMAŃSKIEJ

ZAKŁAD JĘZYKA NIEMIECKIEGO

 

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość,

że w dniu 8 sierpnia 2017 roku zmarła

po długiej chorobie

śp.

emerytowana profesor UAM

dr hab. Gabriela Koniuszaniec

Kierownik naszego zakładu w latach 1998-2006,

była Wicedyrektor IFG,

nieodżałowana Koleżanka.



"Gabriela Koniuszaniec była wybitną germanistką"

Wspomnienie o prof. Gabrieli Koniuszaniec (Głos Wielkopolski,

 17.08.2017r. str. 21)




Żegnamy wybitną germanistkę, językoznawcę i specjalistę w zakresie składni, słowotwórstwa, leksykologii i niemiecko-polskiej
lingwistyki kontrastywnej.

Zmarłej wielu z nas tak dużo zawdzięcza. Pod jej czujnym okiem zdobywaliśmy szlify naukowe i rozwijaliśmy się jako wykładowcy przedmiotów językoznawczych.

Cześć Jej pamięci!

Pracownicy Zakładu Języka Niemieckiego IFG

Uroczystości pogrzebowe odbyły się w środę 16 sierpnia 2017 roku
na cmentarzu przy ul. Bluszczowej 14  w Poznaniu.