INSTYTUT FILOLOGII GERMAŃSKIEJ

ZAKŁAD JĘZYKA NIEMIECKIEGO

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że odszedł od nas

Prof. Dr. Wolfgang Heinemann

(1926-2018)

emerytowany profesor Uniwersytetu w Lipsku,
wybitny językoznawca, ekspert i autor licznych publikacji z zakresu m. in. lingwistyki tekstu, stylistyki,
analizy dyskursu i dydaktyki języka niemieckiego.

Pracownicy Zakładu Języka Niemieckiego IFG