INSTYTUT FILOLOGII GERMAŃSKIEJ

ZAKŁAD JĘZYKA NIEMIECKIEGO

mgr Dominika Krysztofowicz

Telefon

 

E-mail

 

Aktualne stanowisko

Doktorantka

Biogram naukowy

 

Dziedziny badań naukowych

 

Dydaktyka

 

Projekty naukowe

 

Członkostwo w towarzystwach naukowych