INSTYTUT FILOLOGII GERMAŃSKIEJ

ZAKŁAD JĘZYKA NIEMIECKIEGO

mgr Katarzyna Dulat

Telefon

3658

Aktualne stanowisko

Doktorantka

Biogram naukowy

magister 2014

Dziedziny badań naukowych

językoznawstwo, dialektologia, socjolingwistyka, historia języka niemieckiego, fonetyka i fonologia (także kontrastywna)

Dydaktyka

ćwiczenia z proseminarium językoznawczego,

dialektologia

Projekty naukowe

Dziedzictwo językowe Rzeczypospolitej. Baza dokumentacji zagrożonych języków, grant finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki (0085/FNiTP/H11/80/2011) i prowadzony na Wydziale Neofilologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, we współpracy z Uniwersytetem Warszawskim i Katolickim Uniwersytetem Lubelskim

Członkostwo w towarzystwach naukowych

członek Sekcji Lingwistycznej Koła Naukowego Germanistów oraz Kult(ur)owego Koła Naukowego