INSTYTUT FILOLOGII GERMAŃSKIEJ

ZAKŁAD JĘZYKA NIEMIECKIEGO

mgr Marek Dolatowski

Telefon

3658

Aktualne stanowisko

Doktorant

Biogram naukowy

studia jednolite magisterskie 2006-2011; drugi kierunek: filologia włoska 2009-2014

Dziedziny badań naukowych

pochodzenie i historia języka, indoeuropeistyka, typologia, językoznawstwo porównawcze, dialektologia, etymologia i onomastyka

Dydaktyka

historia języka niemieckiego

Projekty naukowe

2012-2014: "Dziedzictwo Językowe Rzeczypospolitej. Baza dokumentacji języków zagrożonych" (http://inne-jezyki.amu.edu.pl/Frontend/)