INSTYTUT FILOLOGII GERMAŃSKIEJ

ZAKŁAD JĘZYKA NIEMIECKIEGO

prof. UAM dr hab. Beata Mikołajczyk

Telefon

3548

Aktualne stanowisko

Profesor nadzwyczajny UAM

Pełnione funkcje

Prorektor ds. kształcenia

Kierownik Zakładu Języka Niemieckiego

p.o. Dyrektora - Polsko-Niemieckiego Instytutu Badawczego w Collegium Polonicum

 

inne:

Przewodnicząca Komisji Rektorskiej ds. Studenckich i Kształcenia

Przewodnicząca Rady Szkoły Tłumaczy i Języków Obcych

Przewodnicząca Rady Uniwersytetu Otwartego

Opiekun naukowy Sekcji Lingwistycznej Koła Naukowego Germanistów,

Członek komitetu naukowego corocznej konferencji Lingwistyczne Spotkania Doktorantów

Biogram naukowy

doktorat 1996 (promotor: prof. dr hab. Józef Darski),

habilitacja 2005,

profesor 2006 UAM

Dziedziny badań naukowych

lingwistyka tekstu, tekstologia porównawcza, pragmalingwistyka, politolingwistyka, lingwistyka dyskursu naukowego

Dydaktyka

seminarium magisterskie z zakresu językoznawstwa germańskiego

Projekty naukowe

wykonawca w projekcie grantowym "Dziedzictwo językowe Rzeczypospolitej – baza dokumentacji zagrożonych języków" finansowanego przez Narodowy Program Rozwoju Nauk Humanistycznych

(http://inne-jezyki.amu.edu.pl/Frontend/)

 

Kierownik projektu badawczego „Sprache als Waffe – Grammatik der Unhöflichkeit“ organizowanego w ramach międzynarodowego kolegium naukowego Collegium PONTES, Edition 2007 „Stärke der Schwäche“ w Görlitz

Członkostwo w towarzystwach naukowych

Członek zarządu Stowarzyszenia Germanistów Polskich,

Wiceprzewodnicząca Polskiego Towarzystwa Lingwistyki Stosowanej,

Członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Germanistów (IVG)

 

członek rad naukowych następujących czasopism:

Convivium, Text und Diskurs, StudiaGermanica Posnaniensia, Zeitschrift des Verbandes Polnischer Germanisten

Członek komitetu naukowego konferencji Język w Poznaniu