ZAKŁAD JĘZYKA NIEMIECKIEGO

Komplimenterwiderungen und Geschlecht im deutsch-polnischen Vergleich. Eine linguistische Studie

 

W Wydawnictwie UAM (seria Filologia Germańska nr 59) ukazała się monografia dr Violetty Frankowskiej.

Niniejsza książka stanowi źródło informacji dotyczące m. in. roli płci osoby komplementowanej i komple-mentującej w doborze środków językowych, różnic w ujęciu polsko-niemieckim oraz wpływu różnych obiektów komplementowanych na reagowanie na komplementy.

 

 

 

Convivium 2015

 

W Wydawnictwie UŁ ukazał się kolejny zeszyt czasopisma Convivium. Germanistisches Jahrbuch Polen.

Tematem przewodnim numeru były norma i standard oraz odstępstwa od nich (Standard, Norm und Abweichung).

 

 

Der populärwissenschaftliche Artikel als Textsorte

 

W Wydawnictwie Rys ukazała się monografia dra Miłosza Woźniaka (IFG UAM)

Der populärwissenschaftliche Artikel als Textsorte. Eine Mehrebenen-Charakteristik am Beispiel populärwissenschaftlicher Texte im Bereich der Biologie.

Deutsch in Kommunikations- und Handlungsräumen der Gegenwart

 

W wydawnictwie Rys ukazała się publikacja

Deutsch in Kommunikations-und Handlungsräumen der Gegenwart. Die deutsche Sprache als Forschungsobjekt polnischer Nachwuchslinguisten

pod redakcją prof. UAM dr hab. Beaty Mikołajczyk.

 

Das heutige Deutsch
aus der Außenperspektive

 

W wydawnictwie  Rys ukazała się publikacja
Das heutige Deutsch aus der Außenperspektive. Beiträge polnischer Nachwuchswissenschaftler zur deutschen Gegenwartssprache
pod redakcją prof. UAM dr hab. Beaty Mikołajczyk.

 

Publikacja zawiera artykuły młodych badaczy zaprezentowane podczas Lingwistycznych Spotkań Doktorantów, które odbyły się w Poznaniu w roku 2011.